Liên kết là gì?

Liên kết là sự nối kết các câu, các đoạn trong văn bản một cách tự nhiên, hợp lí, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu. Anphuongcompact Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm nhé!

Xem thêm :

1. Liên kết là gì?

cac phep lien ket cau va lien ket doan van lop 9 anh rs650Liên kết là sự nối kết các câu, các đoạn trong văn bản một cách tự nhiên, hợp lí, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu.

2. Các loại liên kết hiện nay

Có hai loại liên kết: Liên kết nội dung (chủ đề) và liên kết hình thức (logic)

– Liên kết nội dung ( chủ đề) là các câu phải hướng đến nội dung, chủ đề của đoạn văn. Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản.

– Liên kết hình thức ( logic) là các câu và các đoạn văn phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

3. Liên kết câu và liên kết đoạn văn là gì?

Trong một văn bản các câu có một sợi dây liên kết chặt chẽ, câu này liên kết với câu kia, sự liên kết giữa các câu tạo nên một mạng lưới, mạng lưới liên kết giữa các câu trong một văn bản gọi là tính liên kết của văn bản. Liên kết là quan hệ giữa hai yếu tố ngôn ngữ, mà muốn hiểu nghĩa của yếu tố này thì phải tham khảo nghĩa của yếu tố kia, trên cơ sở đó, hai câu chứa chúng liên kết lại với nhau.

4. Những lưu ý khi sử dụng phép liên kết nội dung

  • Nếu không có liên kết lô-gic thì liên kết chủ đề bị phá vỡ.
  • Liên kết nội dung phải được trình bay theo một trình tự hợp lý như trình tự sắp xếp các đoạn văn, câu, nhiệm vụ các phần, không gian, thời gian, quy mô…

5. Liên kết hình thức là gì?

Liên kết hình thức được chia thành 4 loại gồm phép thế, phép nối, phép lặp và phép đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng.

  • Phép lặp từ vựng: Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước.
  • Phép đồng nghĩa trái nghĩa và phép liên tưởng: Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước.
  • Phép nối: Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu đứng trước.
  • Phép thế: Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước đó.