Các khối cấp 3 gồm những khối nào?

Nếu bạn đang chuẩn bị cho việc học tại trường THPT hoặc đang tìm hiểu về các khối cấp 3, tổ hợp môn và khối chuyên cấp 3 thì bạn đã đến đúng nơi rồi đấy! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin cần thiết để bạn có thể … Đọc tiếp

Cân bằng phản ứng C2H4 + H2 → C2H6

Cân bằng phản ứng C2H4 + H2 -> C2H6 Phản ứng cân bằng được mô tả như sau: C2H4 + H2 -> C2H6 Để cân bằng phản ứng này, ta cần xác định hệ số phản ứng cho các chất tham gia và các chất sản phẩm sao cho số nguyên tử các nguyên tố … Đọc tiếp

công nghiệp nước ta hiện nay

Câu hỏi : công nghiệp nước ta hiện nay – công nghiệp của nước ta hiện nay A. có nhiều trung tâm. B. ít sản phẩm. C. chỉ có khai khoáng. D. rất hiện đại. TRẢ LỜI: Chọn đáp án A. – A đúng: Công nghiệp nước ta hiện nay có nhiều trung tâm công nghiệp, phân bố tập … Đọc tiếp