công nghiệp nước ta hiện nay

cong nghiep nuoc ta hien nayCâu hỏi : công nghiệp nước ta hiện nay – công nghiệp của nước ta hiện nay

A. có nhiều trung tâm.

B. ít sản phẩm.

C. chỉ có khai khoáng.

D. rất hiện đại.

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án A.

– A đúng: Công nghiệp nước ta hiện nay có nhiều trung tâm công nghiệp, phân bố tập trung ở Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận, Nam Bộ.

– B sai: cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đa dạng với 29 ngành.

– C sai: nước ta còn phát triển cả công nghiệp chế biến.

– D sai: công nghiệp nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, chưa đạt trình độ rất hiện đại.

Việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

A. đang diễn ra với tốc độ còn chậm.

B. làm hạ thấp tỉ trọng công nghiệp.

C. đang theo hướng mở rộng đô thị.

D. làm tăng cao tỉ trọng nông nghiệp.

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án A.

– A đúng: cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch với tốc độ còn chậm.

– B sai: xu hướng chuyển dịch hiện nay là tăng công nghiệp và dịch vụ.

– C sai: mở rộng đô thị hóa không thuộc phạm vi của cơ cấu ngành kinh tế.

– D sai: xu hướng chuyển dịch là giảm tỉ trọng nông nghiệp.

Siêu tầm câu hỏi vui